STRONA GŁÓWNA     O NAS     OFERTA     CO ZROBILIŚMY     REKOMENDACJE     KONTAKT


  Firma nasza świadczy usługi geodezyjne w zakresie:

 • Obsługa geodezyjna inwestycji (pawilony handlowe, hale, boiska, drogi, mosty …):
  • wytyczenia obiektów inżynieryjnych,
  • pomiary powykonawcze (inwentaryzacyjne),
  • pomiary kontrolne,
  • niwelacja precyzyjna,
  • siatki realizacyjne,
  • pionowanie kominów i wież,
  • obsługa suwnic,
  • inne z zależności od wymagań zleceniodawcy.
 • Obsługa budowy sieci podziemnego uzbrojenia terenu:
  • sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • sieci gazowe,
  • sieci energetyczne,
  • sieci wodociągowe,
  • siatki realizacyjne,
  • sieci teletechniczne
  • ...
 • Mapy do celów projektowych:
  • na potrzeby budowy autostrad i dróg ekspresowych,
  • pod budownictwo mieszkaniowe,
  • na potrzeby planistyczne,
  • dla inwestycji przemysłowych,
 • Numeryczny Model Terenu (DTM):
  • na potrzeby branży drogowej,
  • dla określania mas ziemnych,
  • na potrzeby planistyczne,
  • inne z zależności od wymagań zleceniodawcy,
 • Podziały geodezyjne działek (wraz z opracowaniem koncepcji urbanistyczno-drogowej).
 • Wznowienia i rozgraniczenia granic.
mgr inż. Jarosław Kuciński
tel. 604 823 489
mgr inż. Jan Sosnowski
tel. 695-757-281
Geodezja Malbork
Projektowanie stron internetowych Malbork